Vì sự nghiệp phát triển giáo dục

Wednesday, 03/06/2020 - 22:13|
PHÒNG GD&ĐT THÔNG NÔNG - TẤT CẢ VÌ SỰ NGHIỆP PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC !

Công đoàn viên các công đoàn cơ sở giáo dục và các tổ chức chính trị, xã hội huyện Thông Nông tham gia hiến máu tình nguyện 2019