Vì sự nghiệp phát triển giáo dục

Thứ tư, 03/06/2020 - 23:01|
PHÒNG GD&ĐT THÔNG NÔNG - TẤT CẢ VÌ SỰ NGHIỆP PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC !
 • Đề thi HSG chính thức các môn văn hóa lớp 9 cấp huyện năm học 2018-2019
  | Phòng GD&ĐT Thông Nông | 82 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Phần mềm quay phim chụp ảnh màn hình máy tính FSCapture Portal
  | Phòng GD&ĐT Thông Nông | 173 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Phần mềm LibreOffice_6.0.3
  | Phòng GD&ĐT Thông Nông | 153 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Phần mềm vẽ công thức Hóa học ChemBioDraw Ultra 12.0
  | Phòng GD&ĐT Thông Nông | 999 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Phần mềm E-Learning
  | Phòng GD&ĐT Thông Nông | 157 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Phần mềm Đồng hồ đếm ngược
  | Phòng GD&ĐT Thông Nông | 2374 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Phần mềm MC-Mix 2015 (Trộn đề trắc nghiệm)
  | Phòng GD&ĐT Thông Nông | 192 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Biên bản thi Học sinh giỏi cấp tỉnh năm 2017-2018
  | Phòng GD&ĐT Thông Nông | 317 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Hướng dẫn viết Sáng kiến kinh nghiệm từ năm học 2017-2018
  | Phòng GD&ĐT Thông Nông | 163 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Hướng dẫn ma trận đề thi
  | Phòng GD&ĐT Thông Nông | 137 lượt tải | 1 file đính kèm