Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thông Nông là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Thông Nông; giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo ở địa phương và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện và theo quy định của pháp luật.

          Phòng gồm 03 lãnh đạo, 03 kế toán, 01 chuyên viên và 05 giáo viên hỗ trợ chuyên môn vừa làm nhiệm vụ giảng dạy tại các trường vừa đảm nhiệm công việc tham mưu chuyên môn tại Phòng GD&ĐT.

          Trụ sở cơ quan được đặt tại xóm Liên Cơ, thị trấn Thông Nông, huyện Thông Nông, tỉnh Cao Bằng. Cơ quan đóng trên địa bàn huyện vùng cao biên giới, địa hình phức tạp chia thành 2 vùng rõ rệt, vùng núi đá cao và vùng lòng máng, giao thông đi lại khó khăn; có 3 xã tiếp giáp với nước bạn Trung Quốc; diện tích tự nhiên 34.028,14 ha chia thành 11 đơn vị xã, thị trấn; dân số trên 2,3 vạn người gồm 5 dân tộc anh em cùng sinh sống đó là Nùng, Tày, Dao, Mông và dân tộc Kinh, cơ sở hạ tầng còn nhiều thiếu thốn do vậy việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Phòng GD&ĐT gặp không ít khó khăn.     

(Toàn cảnh Phòng GD&ĐT Thông Nông)

          Hiện nay Phòng có 47 trường trực thuộc, trong đó 14 trường Mầm non, 20 trường Tiểu học, 13 trường Trung học cơ sở. Số học sinh của cả 3 cấp trung bình mỗi năm khoảng 6000 học sinh. Đa số các em là học sinh người dân tộc thiểu số, nhận thức còn nhiều hạn chế. Song với sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, lãnh đạo và đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên các đã không ngừng nỗ lực phấn đấu trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao và đã đạt được những thành tựu đáng kể. Phổ cập giáo dục cấp THCS đạt mức độ 1, phổ cập giáo dục Tiểu học đạt mức độ 2, đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non 5 tuổi, xóa mũ chữ đạt mức độ 1. Tỷ lệ học sinh giỏi duy trì ổn định và tăng dần trong các năm. Toàn huyện có 5 trường đạt chuẩn Quốc gia./.