Bộ phận kiểm tra gồm 01 đồng chí lãnh đạo phụ trách:

     1. ĐC Trương Văn Hường - Phó Trưởng phòng, chỉ đạo công tác kiểm tra chuyên môn, kiểm tra nội bộ ...