Bộ phận THCS có 01 đồng chí hỗ trợ chuyên môn:

     1. ĐC Bế Thanh Bình - PHT Trường PTDTBT THCS Lương Thông, phụ trách chuyên môn, PCGD cấp THCS.