Tổ công đoàn gồm 03 đồng chí trong BCH:

     1. ĐC Tô Thị Thi - Phó Trưởng phòng, Chủ tịch tổ công đoàn Phòng GD&ĐT;

     2. ĐC Nông Thị Hương - PHT Trường Mầm non Lương Thông, Phó chủ tịch tổ công đoàn Phòng GD&ĐT;

     3. ĐC Phùng Thị Phương Thảo - GV Trường Tiểu học Ngọc Động, Ủy viên BCH tổ công đoàn Phòng GD&ĐT.