Ban lãnh đạo Phòng GD&ĐT gồm 03 đồng chí:

     1. ĐC Nguyễn Quốc Hưng - Trưởng phòng, phụ trách chung;

     2. ĐC Tô Thị Thi - Phó trưởng phòng, phụ trách chuyên môn Mầm non và Tiểu học;

     3. ĐC Trương Văn Hường - Phó trưởng phòng, phụ trách chuyên môn THCS.