Vì sự nghiệp phát triển giáo dục

Tuesday, 20/11/2018 - 20:57|
PHÒNG GD&ĐT THÔNG NÔNG - TẤT CẢ VÌ SỰ NGHIỆP PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC !
Ngày ban hành:
27/07/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Học sinh được miễn phí hoàn toàn kinh phí đào tạo. Chỉ đóng 2.000đ/01 học sinh (hai nghìn đồng) để mua học bạ.

Ngày ban hành:
10/07/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
09/06/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
06/06/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
06/06/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
30/05/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực