Vì sự nghiệp phát triển giáo dục

Monday, 18/02/2019 - 11:13|
PHÒNG GD&ĐT THÔNG NÔNG - TẤT CẢ VÌ SỰ NGHIỆP PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC !
Văn bản liên quan

Thông tư này Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên.

Ngày ban hành:
09/07/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Chứng chỉ tin học A, B, C cấp trước ngày 10/8/2016 được tính tương đương Chứng chỉ tin học ứng dựng cơ bản theo Thông tư 03/2014/TT-BTTTT.

Ngày ban hành:
07/07/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Điều 5. Thời hạn giáo viên được cử làm Tổng phụ trách Đội

1. Thời hạn giáo viên được cử làm Tổng phụ trách Đội là 05 năm. Hết thời hạn trên, nhà trường có trách nhiệm bố trí giáo viên trở lại giảng dạy theo đúng chuyên ngành được đào tạo.

Ngày ban hành:
04/07/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực